Privacybeleid

Strive | Video en Animatie
Grinsel 29
5275JL Den Dungen
Nederland
KVK: 78582245
BTW: NL861458412B01

hello@strive.video

Je privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we jouw persoonsgegevens verzameld via onze website gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren.

We verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zoals voorgeschreven in de toepasselijke regelgeving, waaronder de Europese Vordering van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en vrij verkeer van die gegevens.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Zodra je onze website bezoekt zal je onvermijdelijk bepaalde persoonlijke gegevens met ons delen.

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, voorkeurstaal)
 • Contactgegevens (telefoon- of mobiel en e-mailadres)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies, surfgedrag, bezochte pagina’s)

Hoeveel en welke persoonsgegevens we precies verzamelen, hangt af van jouw gebruik van onze website en dienstverlening. Mogelijk verzamelen we, op een later tijdstip, andere persoonlijke gegevens binnen onze dienstverlening.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze website en de daarbij horende dienstverlening.

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer
 • Verbeteren van onze website
 • Beheer van geschillen
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen
 • Marketing, zoals het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere promotie (mits je je hiervoor zal aanmelden)

Wettelijke grondslagen

De verwerking van jouw persoonsgegevens steunt op volgende wettelijke grondslagen:

 • We verwerken jouw persoonsgegevens nadat we jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebben ontvangen. Je kan je gegeven toestemming steeds intrekken door contact met ons op te nemen.
 • We verwerken jouw persoonsgegevens om een overeenkomst te sluiten of een gesloten overeenkomst uit te voeren.
 • We verwerken jouw persoonsgegevens wanneer we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen. Indien je binnen dit kader weigert om je persoonsgegevens over te maken kunnen we geen diensten leveren en behouden we het recht om een gesloten overeenkomst eenzijdig op te zeggen.
 • We verwerken jouw persoonsgegevens in ons gerechtvaardigd belang. We maken steeds een afweging tussen jouw belangen en ons gerechtvaardigd belang.

Openbaarmaking aan derde partijen

We delen persoonsgegevens uitsluitend met partners die met ons samenwerken om onze producten en diensten te verstrekken:

 • Hostingdoeleinden
 • Administratieve doeleinden
 • Communicatiedoeleinden
 • Marketingdoeleinden

Voor de partners die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte zorgen we ervoor dat voor de doorgifte passende waarborgen voorliggen.

We leveren persoonsgegevens aan verwerkers zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Bezoekersstatistieken: Google Analytics

Onze bezoekersstatistieken worden bijhouden door Google Analytics met volgende extra privacy instellingen:

 • Een bewerkersovereenkomst werd afgesloten met Google
 • Ingeschakelde IP anonimisering functie waarbij het laatste octet van uw IP-adres zal worden gemaskeerd
 • Gegevens worden niet gedeeld met Google

‘Niet bijhouden’ inschakelen?

Een concrete manier om de privacy van gebruikers te waarborgen, is het naleven van de “Niet bijhouden” oftewel “Do Not Track (DNT)” browserinstellingen. Als je “Niet bijhouden” inschakelt zal uw gedrag op onze website niet worden bijgehouden in Google Analytics.

Bezoekersstatistieken: Facebook Pixel

Soms adverteren wij met Facebook, Pixel is dan ook geïnstalleerd op onze website. Deze verzamelt de volgende gegevens:

 • Je Facebook profiel
 • Je Facebook klikgeschiedenis

Je kunt dit uitschakelen op dezelfde manier als Google Analytics. Via je DNT settings.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Wij nemen de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens zeer serieus en nemen passende beschermingsmaatregelen. In het bijzonder geldt het volgende:

 • Waar mogelijk maken we gebruik van SSL
 • We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang

Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die wij stellen, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig om de doeleinden, zoals beschreven in dit Privacybeleid, te vervullen. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

We hanteren volgende bewaartermijnen

 • Gegevens van klanten of partners worden tot tien jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
 • Gegevens van bezoekers van de website worden gedurende 30 dagen bewaard.

We verwijderen jouw persoonsgegevens uit onze databanken zodra deze niet langer nodig zijn om deze doelen te bereiken of wanneer jij op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent.

Jouw privacy rechten

Om de juiste naleving van de bescherming van persoonsgegevens af te kunnen dwingen heb je volgende rechten:

 • Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking
 • Recht op informatie over de verwerking van je persoonsgegevens
 • Recht van inzage in je persoonsgegevens
 • Recht op rechtzetting van fouten in de persoonsgegevens die we van je bewaren
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om bezwaar te maken
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op het intrekken van jouw toestemming

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres hello@strive.video

Indien je niet akkoord gaat met de manier waarop we je vragen hebben behandeld, kan je de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens contacteren.

Het gebruik van “cookies”

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben:

 • Functionele cookies: taalinstellingen, bestelnummer, etc
 • Sessiecookies: tijdelijke cookies
 • Analytische cookies: gedrag op de website bijhouden
 • Marketing cookies: gedrag over meerdere websites volgen en bijhouden

2. Welk nut hebben cookies?

Cookies helpen ons om je bezoek aan de website te optimaliseren, bijvoorbeeld door keuzes te herinneren. Als je onze website wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt.

3. Opslag persoonsgegevens via cookies?

De cookies die wij gebruiken zijn veilig. Via cookies slaan wij geen informatie op die direct aan jou gerelateerd is.

4. Wat voor cookies worden gebruikt?

Om onze website te bezoeken, is het aan te raden om cookies te activeren op je computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op onze website te garanderen.

Vragen?

Neem contact met ons op per email: hello@strive.video